mgr inż. PIOTR MARSZAŁ

mgr inż. PIOTR MARSZAŁ

Dyrektor SWFiS
mgr WOJCIECH SŁUPIK

mgr WOJCIECH SŁUPIK

Z-ca Kierownika ds. sportowych

dr PIOTR CZACZKA

dr PIOTR CZACZKA

Z-ca Kierownika ds. dydaktyki
mgr MACIEJ ZATOŃSKI

mgr MACIEJ ZATOŃSKI

kierownik pływalni
mgr ROMAN JAKIMIUK

mgr ROMAN JAKIMIUK

kierownik hali wielofunkcyjnej
mgr inż. MARIA MAGDALENA KUCZAJ

mgr inż. MARIA MAGDALENA KUCZAJ

Sekretariat Studium
mgr GRYGORY CHARPANTIDIS

mgr GRYGORY CHARPANTIDIS

starszy wykładowca
mgr AGNIESZKA WRÓBLEWSKA

mgr AGNIESZKA WRÓBLEWSKA

starszy wykładowca
mgr STANISŁAW SZYDŁOWSKI

mgr STANISŁAW SZYDŁOWSKI

starszy wykładowca
mgr inż. ANDRZEJ ZARZYCKI

mgr inż. ANDRZEJ ZARZYCKI

starszy wykładowca
mgr MARCIN GÓRECKI

mgr MARCIN GÓRECKI

wykładowca
mgr MAGDALENA OJAK

mgr MAGDALENA OJAK

instruktor
mgr PIOTR GLINIAK

mgr PIOTR GLINIAK

instruktor
mgr MARCELINA ŁOBODA

mgr MARCELINA ŁOBODA

instruktor
mgr JAN CIESIELSKI

mgr JAN CIESIELSKI

instruktor
© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu